Tisdag 4 oktober

4. Jag brinner

Vi tror på gröna ängar berg och skog
Vår framtid för vår fosterjord
Ingen skall få tysta våra ord
Orden av vår kärlek till vårt nord

Du känn mitt hjärta bulta
Du känn mitt hjärta slå
Du kan höra mig skrika
Kärlek för vårt land

Du gamla du fria du gula och blå
Fjällhöga berg ja på toppen vi ska stå

Tro på all min kärlek
Tro på landet där i nord
Det är mitt hem

Jag brinner och ja kämpar med mina ord
Jag vill att vi ska värna om vår jord
Med trohet följa lagen i vårt land
Tillsamman vi ska kämpa hand i hand

Det är du som gör livet värt
Ja det e du som gör livet kärt
Ja de e du mitt kära fosterland

Musik: Nille
Text: David, Nille

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1