Torsdag 29 september

7. Mjölner - Besten (Ultima Thule)


Hör bestens
vrål eka vilt, slå hål
Genom märg och ben och betong

Den ylar efter mat
från allt mindre fat
Hunger efter makt i dess sång

Länge nog vi matat vår best
Nog är nog idag
Länge nog har vi matat vår best
Ny tid kommer

Vad fäder sått
Åt barn dess lott
Mata besten och fråga ej mer

Den är gammal och vet
Dess kropp så het
Bränner allt till intet som den ser

Kall är dess skäl
Vill ingens väl
Blott aska och död där den gått

Låt gränsen stark
Freda får mark
Låt best ej nå frö som vi sått

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1