Fredag 30 september

15. Midgårds söner - Av eld och is


De blev födda uti norden
Av is och av eld blev de skapt
Med krig strid och vilja
Som gav dem styrka och mod
De foro ut i världen
Mot döden de for

Ref.
För ditt fosterland
Nordens gamla kall

De ärade vårt kära norden
De ärade med skräck och med blot
Ett arv till våra dagar
Ett arv som var ristat med blod
Att en nordman aldrig svika
Aldrig svika sitt land och sitt folk
Att föra kampen framåt
Med fanor högt och stolt

Varje dag en evig strid
En evig strid för vårt kall
Att bekämpa all den ondska
Som infekterar vårt land
Genom medias terror
De sanningen vägrar
Men med nordens gamla arv
Skall vi åter segra

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1