Fredag 30 september

8. Ultima Thule - Besten II


Här strävar fram en skuta
Eller driver vind för våg
Döpt i lut och syra
Kursen lagd som best har håg
Segel slår likt trasor
I svavelstank och vind
Bestens skepp var vackert
Men rorsman han är blind

Refr:
Här är ingen tid att vila
Här kan ingen sitta still
Nej alla måste vika
Och ro besten dit den vill

Skrovet gisten tunna
Se vatten läcker in
Rost tär pump och önskar
Besten vårdat skutan sin
Vid åror slavar sliter
Under piskan ingen nåd
Och över alltihop
Hör bestens vingar slå

Ingen nödhamn är i sikte
Inga fyrar leder rätt
Blott öppna hav och mörker
Endast bestens sans och vett
Vart leder oss den färden
Det bara besten vet
Och våga inte frågan
Om bestens hemlighet


Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1