Fredag 30 september

7. Heroes - Andlig terrorism


Uppväxt i ett land, socialt tryggt och skönt
Med glänsande sol och gräset så grönt
Så förbyttes allt likt en metamorfos
Det beskrivna, det sköna, nu på väg att förgås
Med ett fåtal som vid rodret styr
Med piskan i hand, för ilskan den pyr
Bland folket de många som förtroende gav
Står där nu svikna, bevittnar välfärd i kras

När elitens argument läcker som ett såll
När fabler går före vishetens innehåll
Brännmärkning är då en beprövad taktik
För att tysta människor med konstruktiv kritik
Sanningsägare har hamnat i kris
På dem blåser kall och förtryckande bris
Politisk korrekthet och jasägeri
Undergräver ärlighet och debattens dynamik

Åsikter avfärdas med invektiv
Andlig terrorism, nog så effektiv
En blandning av demokrati och diktatur
Ett samhällstillstånd, (ja) en demokratur

Rädsla att tala, att göra sig hörd
Finns hos envar oavsett börd
Makten gör allt för att uppnå ändamål
Med hjärta och sinne stundom hårt som stål
Monopol på omfattande maktinstrument
Förnedring av olämpliga åsiktselement
På detta sätt utövar de sin makt
En sällsynt skådad veritabel välfärdsslakt

De talar i gåtor om en samhällskonstruktion
Rotvälska har blivit vår tids nya religion
Med tankar ej förankrade i empirin
Ett uppenbart hot, ett svek mot demokratin
Autoerotism bland självutnämnd elit
Som svikit folkviljan så illustrativt
Gamla som nya förundrade ser på
På vansinnets stig som de alla tvingas gå

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1