Fredag 30 september

2. Midgårds söner - En vandring


En vandring genom Svea
En vandring full av sorg
Vårt Svea har sålts bort
Till världens marknads torg
Ett rike styrt av dårar
Ett rike som står förrått
Våra ögon fylls av tårar
Av att se Svea tyna bort

Men vi har ej förlåtit, nej vi har inte glömt
När vi ser den nya dagen gryr
Ni ser så fel ni dömt

En vandring i det som skall komma
En vandring mot dödens själ
Se Svea rike somna
Slut ögonen -farväl
Det är så här det slutar
Det är så här det går
Men Vi vet i våra hjärtan
Vid slutet kvar vi står

En vandring i mina tankar
genom Svea som det var
En enig stolt nation
Vid glansens stolta dar

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1