Fredag 30 september

17. Midgårds söner - Sveas väl


Du som vandrar i sömnen
Och ser ej vad vi ser
Du som följer med strömmen
Och tar, men aldrig ger
Du som vandrar svekets bana
Och lämnar sårad kamrat
Du som sviker Sveas fana
Och endast fyller dina egna fat

För Sverige och Sveas väl
Du visar ditt förakt
Men Sverige och Sveas väl
Bevarar vi intakt

Du som stolthet avskyr
men hyllar list och svek
Du som alltid sanningen flyr
Endast följer lögnens lek
Du som föder ondska
Och bringar hat och död
Vi ditt sista hinder är
Frihet, jord och bröd

Du som vandrar svekets bana
Och lämnar sårad kamrat
Du som sviker Sveas fana
Och endast fyller dina fat!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1