Fredag 30 september

4. Njord - Stolt


För länge sedan, Fanns män av ädelt blod,
Dom kämpade för landet, Och i stolthet alla dog!
Att dö i kamp var för dom, Den bästa död som fanns,
Men dock att dö i Sverige; Och ingen annanstans!
När jag tänker på dessa hjältar,
Värmer stoltheten i mitt bröst,
Att tänka på alla kämpar, Som skrikit ut sin röst;

Jag är STOLT! För mitt land, För de bragder som här fanns!
Jag är STOLT! Att jag bor här; Och ingen annanstans!

Här finns minnen som förtäljer, Om vishet och om män;
Som stred till sista blodsdroppen, Och aldrig svek en vän!
När jag vandrar över marken där Wasa ryckte fram,
Att höra om Engelbrekt; Våran frihets man...
Det får min inre eld att glöda, Den värmer och jag mår,
När jag läser ur historien; Min inre eld i stora lågor står!

Jag är STOLT! För mitt land, För de bragder som här fanns!
Jag är STOLT! Att jag bor här; Och ingen annanstans!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1