Tisdag 4 oktober

12. Ultima Thule - Hjältar


Se en viking främst i fören
På ett drakskepp under färd
Se en karoliner knekt
I sedan länge svunnen här
Se en konung, se en hjälte
Med klar och enkel själ
Se en bonde eller köpman
En soldat, en pionjär
Jag vet det kallas dumhet
Att i forntid leva kvar
Jag vet det kallas dumhet
Men hos mig så finns det kvar
Måhända ej så vackert
Ej så modigt eller stort
Men djupt i detta bröstet
Där i hjärtat hjältar bo
I hjärtat göres resor
Över okänt land och hav
Jag ilar genom tider
Till det som ej finns kvar
Är detta dömt att glömmas
Att i tysthet vittra bort
Eller är det värt ett minne
Fast många år nu gått
Så vänd mig dina ögon
Låt dem vila här ett slag
Ej med håret leker vinden
Som i vikings vackra man
Men för dig så vill jag vara
Allt och mer därtill
Se på mig och blunda
Jag blir allt din önskan vill
En viking främst i .......

Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1