Tisdag 4 oktober

11. Midgårds Söner - Kvädet om Trym


Trym på tron satt i jättarnas sal
Lyssnade lyhört på Lokes tal
När Loke begrundar hur Mjölner kom bort
Så reser sig Trym och förtäljer sen kort:
Hammaren jag tagit hör mina ord
Mjölner jag  begravt åtta mil under jord
Och aldrig den lämnar jättarnas land om inte mig
Bringas Frejas hand
Men långt i fjärran
Jotunheim, ljuder skratt och stök
Med Mjölner i jättars ägo
Asar går mot ragnarök
Loke och Tor till Freja så sa
Bind ditt brudlin till jättar du ska
Freja blev rasande, arg och vred, till jättarnas
hemvist får du aldrig mig med
På tinget talar Heimdall den kloke
Tor får va brud, tärna blir Loke
Åter mot utgård asarna far
Loke som tärna, bruden är Tor
Lägg nu Mjölner i Frejas famn
Vig oss nu i vårt namn
Rasande vrede hos Tor de nu har väckt
Med Mjölner han dräper Tryms hela släkt
Men långt i fjärran Jotunheim skrattet tystat har
Med Mjölner i sin ägo Midgård lever kvar

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1