Fredag 30 september

10. Ultima Thule - Mäster smed


Tunga slag av släggor
Djupt från under jord
Med makt metall betvingas
Med eld och trolldoms ord
Vid städet se där verkar
Två dvärgar smider stål
En vid bälgen flämtar
Den andre städet slår
Refr:
Mäster driver stålet
Att formas för hans hand
Mäster skapar skatter
Djupt under Midgårds land
I facklornas sken han sliter
Hettan huden biter.... Hårt
Lokes vad är taget
Och äril eldas het
Skulle smeden lyckas
Trots Lokes list och knep
Ämnen är att tämja
Silver stål och guld
Att bringas fram ur elden
När tingens form är full
Så bringas ut ur elden
Trenne vackra ting
Gyllenborst och Mjölner
Samt Odens dyra ring
Den ringens namn var Draupner
Och den dröp av guld
En tid av nio nätter
Gav åtta i dess kull

Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1