Fredag 30 september

2. Ultima Thule - Svea Rike


Upp männer till striden, den kommer ej mer
Idag fäster tiden sitt öga på er
Se högarnas famnar upplåtas med dån
Och fädernas hamnar stå upp därifrån
Jag ser en syn o lyssnen till orden
Det dånar i jorden, det flammar i skyn
De se huri fäkten, den bortdöda värld
De ofödda släkten, anropa ert svärd
De mulna hopar, skaka fädrenas spjut
Stridslurar ropar, lösen flyger ut
Jag ser en syn o lyssnen till orden
Det dånar i jorden, det flammar i skyn
Mörker och damm omhölja jorden
Fram, framåt, fram, strid är för norden
Strid är för frihet, för barn och för maka
Vägen går framåt, den går ej tillbaka
Så såg jag synen i norrskenets natt
Nu stjärnor brunno åter så matt

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1