Fredag 30 september

8. Ultima Thule - Svea saga


Tor... med åska for han fram
Oden... känd som visdomsman
De var asar och gudar i vår äldre tid
Vår tro så var om asken Yggdrasil
Du hör Svea Saga
Berättas än en gång
Refr:
Om Svenska hjältar, frihetsmän
om Kungar och kämpar
Många fler än en
Kung Olof... månget landskap blott en kung
I Svitjod... Rikets saga ännu ung
Här är brödrafejd, om makten mången strid
Där fanns mjöd och vin vid gästabudets tid
Så hör Svea Saga
Berättas om igen
Engelbrekt... frihetskamp mot fogde välde
Kung Gustav... med vase på sin sköld
De byggde Svea Vaga och vaktade dess barn
Och grunden som de lade den ligger än idag
Så berättar Svea Saga
Och giver oss en sång

Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1