Tisdag 4 oktober

14. Ultima Thule - Vägvisaren


Vilsen går i cirklar
Finns ingen rösad led
Var är den rätta vägen
Vem visar hur man red
Han finner vind vid stiljte
Kallar lugn vid storm
Hittar väg i mörker
I vetskap han enorm
Ser ej med lust till öster
Och lockas ej till väst
I Nordens bistra binge
Där trivs vår man nog bäst
Han finner vind vid stiljte
Kallar lugn vid storm
Och i onda tider
Vaktar han sin form
Vilsen går i cirklar
Finns ingen rösad led
Var är den rätta vägen
Vem visar hur man red
Över frusna sjöar
Han vet var isen bär
Många följer efter
Prövar banad väg
Vilsna lär av visa
Och följer där de går
Lyssnar till de äldre
Vet snart var de står
Ser ej med lust till öster
Och lockas ej till väst
I nordens bistra binge
Där trivs vår man nog bäst

Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1