Fredag 30 september

9. Playmo - Drakskepp (Ultima Thule)


Över stora svarta vatten
I Mörker stryker fram
Segel sträckt av nordan
Att bryta vågens kam
I Nattens kalla mörker
Biter kölden i ärrad kind
Här slickas vita skummet
Av månglans och vind

Snabb som en tanke
Vaksam på vakt
Jagande drake
Över hav i natt
Se drakskepp över öde hav

Jag är till att härska
Tygla hav och storm
Ja är till att bygga
Bekräfta skepp och form
Ständigt skall jag söka
Var havet tager slut
Finna nya vägar
Rista runor med mitt spjut

Om dagen leder solen
När natt en stjärnas glans
Led längre ut i okänt
Jag fruktar ingenstans
Det minnes av min hand
Tidens tand må tära
Det minnes av min bragd
Evigt må ni ära


Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1