Fredag 30 september

3. Futhark - Skandinavien enas


Länge har vi trevat sida vid sida utan att se, vi har begravt vår närmaste vän,
öppna din port, krigares själ, Skandinavien du och jag det blir vårt väl.
Mången natt vi vaknat ensamma och i tanke misär. En tanke som mynnar bort
i en dröm, livskraft vi har kvar, svärdet från bältet tillsammans vi drar.

Gult och Blått.. Blått, vitt och rött, forntidens härskarinna sover trött.
Med miljontals rop från människoliv, det blockerade hatet.. RIV!

Slutna ögon, vi kan känna men inte se, vi känner vårt samvete börja ta form,
vi kisar, öppnar det ena ögat och ser, efter paradiset vill vi har mer.
En uppenbarelse vi sett, efter drömmen blivit sann vi starka är, starka nog att
inte längre på våra vänners fosterlandskärlek förtär.

Våra fanor nu fladdrar i stolthet, vi har nyckeln till våran framtid, vi har mat till
våra barn. Ett öga nu vakar över oss, må vi alltid ha kraft att livets bojor få loss.
Den kallaste och hårdaste natt, känner vi trygghet och värme, vi känner oss
stolta för våran bragd. Två länder i norr behöver aldrig mer känna sorg.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1