Torsdag 29 september

7. Hetsjakt


Vaksamma ögon, förföljer dig i natt.
Fram ilar mörker, söker dig ta fatt.
Jagar tankar..... Jagar dig för tanke tänkt.
Hårda händer, sluter kring din hals.
Så svårt att andas, så svårt att tänka alls.
De jagar tankar..... Jagar tankar som du tänkt.

Se, natten faller fort,
Över allt du gjort.
Men känslor lever kvar...
De dömer hårt och snart.
Förföljer så med fart.
Men känslor stannar kvar....

Din rätt att fråga, din rätt att kräva svar.
Så kvävs i mörker, blott tystnad lever kvar.
Står i väntan..... I väntan på din dom.
Hårda händer, sluter kring din hals.
Så svårt att andas, så svårt att tänka alls.
De jagar tankar..... Jagar tankar som du tänkt.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1