Onsdag 28 september

6. Sörjd och saknad


Se främst i följe framåt för kung och fosterland
Eller rest rebell; ett uppror mot förtryckarhand
St Göran slog så draken, Engelbrekt för frihet stred
Och Vasa resta vapen då folket illa led

De gamla dagars hjältar saknar likar av idag
Den saknaden är sorglig; bringar olust, bringar krav
Var är idag den mannen, eller kvinnan: kom så fram
En förebild att följa, rak i ryggen; stolt och stark

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram
Jag ville dem om igen

Se tiderna förändras, se karg och dyster dag
Där hunger, nöd och bråd död blott lyder egen lag
Men den vaggan vyssar hjältar, härdat hud och vilja hård
Givit luft och liv åt hjältar, mod och kraft att frammåt gå

Ve den bleke veke ledar'n som ej ser till folkets väl
Ve den falskhet, ve den tunga drucken slapp på folkets vin
Med vishet må dock ordet på våldet lägga band
Och finna nya stigar där hjältar stiger fram

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1