Onsdag 28 september

2. En vikingakung

Han skrev sin historia i Svea Rikes land
en hjälte av dom alla som aldrig försvann

En vikingakung med blodsmak i mun.
Med yvigt skägg och svallande hår
han drar sitt svärd och står

Han samlade sin här och drog fram i strid.
han vek aldrig undan när hans gudar kände frid

En vikingakung med blodsmak i mun.
Med yvigt skägg och svallande hår
han drar sitt svärd och står

En Nordens man vars namn var Röde Orm
med hjälte kraft och hjältemod
en asarkung i nord

En vikingakung skarp som svärdets egg
med åskans kraft och stormens röst
med stolthet, röst och sjöng

En Nordens man vars namn var Röde Orm
med lite vett och mången ord
en asarkung i nord

En vikingakung med blodsmak i mun.
Med yvigt skägg och svallande hår
han drar sitt svärd och står

En Nordens man vars namn var Röde Orm
med hjälte kraft och hjältemod
en asarkung i nord

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1