Torsdag 29 september

3. Måltidssång

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: Granne kom
ditt timglas är nu fullt.
Du, gubbe fäll din krycka ner,
och du, du yngling lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en,
dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

Säg, är du nöjd min granne säg?
Så prisa värden nu till slut,
om vi har en och samma väg,
så följoms åt …Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en,
dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1