Torsdag 29 september

9. Stolt

Du som tvekar till livets goda det var hans sköna dygd
Du som nekar till att få froda får aldrig smaka livets brygd
Du som inser de nordliga värden och vill känna ljusets glöd
Du som tror på den himmelska färden får aldrig känna smärta och död

Jag är en viking
Vi har ett eget land
Vi har vår asa-tro
Som tryggar Svea Rikes band

Du som tvekar till Nordens sånger till en Vikings egen röst
Du som nekar känner ånger får aldrig smeka Nordens bröst
Den som bryter mot Sveas lag mister oftast sitt hela stycke
Den som bryter det är inte jag utan någon i ett annat tycke

Jag har min frihet
Vi har en egen jord
Vi har vår asa skarp
Som fyller Svea hjärta runt bord

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1