Tisdag 4 oktober

2. Håll ryggen fri

Sakta uti mörker du ser skuggor dansa fram.
Med ditt svek i sinne, jag står med kniv i hand.
Dredgad jag kiommer för att söka hämndens pris.
Gör dig redo för ditt paradis.

Du springer för ditt liv för allt vad du är värd.
Jag kommer efter av hat, jag är förtärd.
Vansinnets röst ropar till mitt sinne,
-Ditt bleka liv är snart blott ett minne.

Håll ryggen fri.
Vänd dig inte om.
Håll ryggen fri.
Jag är din bane.

Sakta uti mörker du ser skuggor dansa fram.
Med ditt svek i sinne, jag står med kniv i hand.
Dredgad jag kiommer för att söka hämndens pris.
Gör dig redo för ditt paradis.

Håll ryggen fri.
Vänd dig inte om.
Håll ryggen fri.
Jag är din bane.

Håll ryggen fri.
Vänd dig inte om.
Håll ryggen fri.
Jag är din bane.

Jag är din bane

Jag är din bane

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1