Torsdag 29 september

3. Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med, på vandringsfärd i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål till bredden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft, ty dagen, den är din!

Långt bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr
och följer vägens vita band mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt där våren går i blom!

Musik: Johann Sebastian Bach
Text: Evelyn Lindström
Förlag: Nordiska musikförlaget
Arr: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1