6. Vi ska gå hand i hand

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1