Onsdag 5 oktober

7. Gärdebylåten


Viljen i så lekom vi fiol med varandra,
viljen i så lekom vi fiol med varandra
Vindarna har stillnat kring vår lek,
och siljan ligger blek.
Tonerna de ger oss både skratten och gråten,
viljen i så spelom vi nu Gärdebylåten,
frejdligt kvintilerar vi som ni,
Fiolioli!

Låtom stråkarna gå från moll till brusande dur,
se skyarna, har klangen vill i björk och fur,
från säterkullans lur.
Låtom stråkarna gå från moll till brusande dur,
till solen klättrat över skogens gröna mur,
sommargröna mur.

Text N. Ferlin
Musik: Hjort Anders
Förlag Carl Gehrmans musik
Omarbetad av Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1