Fredag 30 september

4. Solen glimmar


Tornens spetsar blänka ren, kors och tuppar glimma
Morgonrodnads klara sken, syns i vattnets strimma

Barnet leker glatt vid strand, samlar stenar i sin hand

Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel.
Småningom uppblåser vind, i de fallna segel.
När vi ur kajutan går, skjuter lås och regel.

Lossa tågen, segeln fäll, Ren syns Skinnarviken
Med dess kojor och kastell, Branta berg och diken

Under små kolsvarta tak, Gnälla pumpar eld och brak

Solen glimmar blank och trind, Vattnet lik en spegel
Småningom uppblåser vind, I de fallna segel

När vi ur kajutan går, Skjutes lås och regel

Fällom lodet på vårt djup, Gäspa ej och nicka
Sov ej, öppna flaskan, sup, Bjud mamsellen dricka

Vakna Movitz ser du ej, Lazari palats, så säg

Solen glimmar blank och trind, Vattnet lik en spegel
Småningom uppblåser vind, I de fallna segel
När vi ur kajutan går, Skjutes lås och regel

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1