Fredag 30 september

14. Sverige är mitt allt på jorden


Sverige är mitt allt på jorden, Intet är som Sverige skönt.
Med det vita fjäll mot norden, Furugördlat, Norrskenskrönt.
Där går fria stolta strömmar, Klar och blå är insjöns våg;
Där bo fäders stora drömmar Än i trogna söners håg.
Sverige är mitt allt på jorden, Intet är som Sverige kärt.
Första stegen, första orden, Där av far och mor jag lärt.
Där jag lekt i stilla hagar, Styrt i sagans rike in, Där jag
drömt i unga dagar, Drömt om hjärtevännen min.

Sverige är mitt allt på jorden, Intet är som Sverige rikt.
Gav om stundom bark på borden, var det dock i tro sig likt.
Det har bästa malm i bergen, Bästa malm i bröst också,
Och i fanan bästa färgen, Solens gull på himlens blå.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1