Onsdag 5 oktober

1. Vårvindar friska


Vårvindar friska, Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna idas, finna ej vila
Förrän i havet, störtvågen far
Klappa, mitt hjärta, klaga! - O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar, Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.
Hjärtat vill brista -
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga, Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte, Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Text Julia Kristina Nyberg
Musik: Traditionell
Omarbetad av Ultima Thule
Norrländsk folkvisa

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1