Tisdag 4 oktober

5. Balders hird

- Var står eder herre?
- Vi haver ingen herre, Vi är alla lika,
Alla fria män!

Såg vid Körunda bak skogsbryn mången väring kliva fram,
Där kom dussinet av mjödstyrkta män.
Där kom kämparna som segrat, aldrig vikit från ett slag,
Aldrig fegat vid sitt första fyllda horn!

Varken herre eller hövding,
Icke mäster eller slav,
I Balders Hird är alla fria män,

Här gå väring ifrån Sörmland,
Attundaland likväl,
I Balders Hird är alla fria män!

Jag såg blotplats där och drakskepp som vid stranden stilla låg,
Uti vila inför nästa vilda färd.
Och kring elden där i huset slogs i djurhorn som gick runt,
Höjt i höjden bragarfull, blev sagt och gjort!

Trån Tiundaland kom väring,
Fjädrundaland likväl,
I Balders Hird är alla fria män,

Från Västmanland kom väring,
Från Roden likaså,
I Balders Hird är alla fria män,

Från Värmland kommer väring,
Och ifrån Gutars vi,
I Balders Hird är alla fria män!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1