Tisdag 4 oktober

14. Outro: Ragnarök

Bröder skola slåss och bli varandras bane,
Barn utav systrar bryta mot seden,
Det är hårt i världen, hvordom mycken,
Yxtid, knivtid, kluvna sköldar,
Stormtid, vargtid, förrn världen störtar-
Ingen man skall den andra skona!

Mins söner resa sig, makternas öde
Tänds vid det gamla Gjallarhornet;
Högt blåser Heimdall, hornet är i vädret,
Odin mäler till Mims huvud.

Nu skälver Yggdrasils ask där den står,
Fornträder jämtrar, jätten kommer lös;
Alla rädas som äro på Hel-väg,
Förrn det blir slukat av Surts frände.

Hur är det med asarna, hur är det med alverna?
Illt låter Jotunheim, asar sitta ting;
Vid stendörrarna stöna dvärar,
Väggbergets vise: Vet ni nu eller ej?

Högt gnyr nu Garm framför Gnipahålan,
Fjättrarna brista, Fenrisulven ränner!
Mångahanda vet jag, vidare ser jag
Till krafternas undergång, kampgudars öde.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1