Tisdag 4 oktober

10. Rötter

Vikande is bort över land och hav,
Här skymtar berg i dagen och vindsått växer gräs.
Snart nog i väster vänder de och följer spåren utav ren,
Finner boplats uppå höjden, skådar ned, och ut över sjön!

Pilspets dold i lera, redskap blott av sten,
Artefakt berättar, om landet längesen!
Pilspets dold i lera, redskap blott av sten.

Isrand ännu nära, sig norrut tycks den dra,
Bland flyttblock, häll och buske finner föda, sökes rov.
Snart nog i väster vänder och följer spåren utav ren,
Finner boplats uppå höjden, skådar ned, och ut över sjön!

Rötter djupt i myllan, Rötter! Rötter djupt i jord!
Rötter djupt i myllan, Rötter! Rötter djupt i jord!

Ej länge här var hemma, endast fåtaliga fynd,
I tusenden av år på färd de vandrat här förbi.
De lämnat spår och vittne att vila under jord,
Fann boplats uppå höjden, såg ned, och ut över sjön!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1