Tisdag 4 oktober

2. Tid som varit

Den tid som varit! Säg, vad vet vi om igår?
Den tid som varit! Vad förgås och vad består?
Den tid som varit! Kommer aldrig mer igen!
Hör om forna dagars öden, giv dig tid och lyssna sen!

I ring runt elden samlas,
Och lyssnar till en sång,
Vad gåvor där i ord från far till son!

Från en tid till en annan,
Från förr till morgondag,
Där vandrar frågor, och där gives svar.

Den tid som varit! Säg, vad kommer du ihåg?
Den tid som varit! Vill du lyssna och förstå?
Den tid som varit! Ser du rester vid ruin?
De märken som där lämnats kallar dig, och bjuder in!

Vad visa män berättat, den kunskap som de lärt,
Hör ordets vingslag vina, genom evig tid på färd,
Står du döv och vill ej lyssna? Står du tyst och tittar på?
Du döms att deras misstag göra om och lida få!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1