Onsdag 28 september

1. Ragnarök

Och oden sade:
”Våren kommer senare, hösten tidigare
och sommaren blir kortare och kortare.
Finbulavintern är inne”

Människan frös och jättarna frös och även asarna frös.
Mjödet stelnade i Valhall, Särimner djupfrystes.


Ragnarök, Befriare och död
Ragnarök, Ultima Thule föd

Fordom rikt och vackert land
Stad och by står nu i brand
Liksom edda mäktig spått
Nordens rike står förrått

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd

Asar samlas i timmen sen
Oden hört hur vinden ven
Tor talar, vreden sjuder
Gjallarhorn till striden bjuder

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd

Gudar vreda redo står
Viking stolt mot jättar går
Jättars här, stor och svart
Vikinggudens sista natt

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd

Sargad mark nu hel och ren
Åter liv på askens gren
I blodig jord där slaget stått
Av Asars blod ett frö blir sått

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1