Torsdag 29 september

3. Vinklingar och svek

Går du med i tåget så får du komma fram
Går du för dig själv, så köper du ett namn
Argus öga skådar, pekar med sin blick
Dömer mig att glömma namnet som jag fick

Jag håller högt och ärar
Och vet det er besvärar
Men jag står här på marken
Ni svävar ovanför

När pressarna har stannat, och ränker klart ni stöpt
Ser mig själv i spegeln, åter en gång döpt
Ni pekar och namnger allt vad vågat är
Men kalla mig ej för nåt jag inte är

Jag håller högt och ärar
Och vet det er besvärar
Men jag står här på marken
Ni svävar ovanför

Ni ger oss era drömmar, med falskhet inuti
Vi går på krossat glas, på vårt rike spottar ni
Vi hatar ingenting, vi älskar vad vi får
Älskat barn ni glömt och från det ni nu går

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1