Onsdag 5 oktober

8. Fiende eller vän

Jag ser en dåre slå, jag ser en dåre gå,
Han tror han är så stor och stark, att han är så cool och rå.
Men vapnet är min slutna hand, slagen har gett blodad tand,
Hans mål att tysta mina steg har runnit ut i tidlös sand

Hör det ekar ifrån förr, ja, nu står striden för din dörr.
Hör ropen från de ädla från de tappra om igen,
Är du fiende eller vän!

Se min styrka vad den gror, se den syster se den bror,
Känn nordan mot din kalla hud som manar kraft dit där du bor.
Glöm oron över land och här, ta fram din stolthet som du bär,
Som vargflock inom rikets gräns hungra dem som landet tär!

Det finns dem som tittar bort som tillhör en annan sort
En genväg genom livet men så blir den tom och jävligt kort
Men så finns de dem som tar sig mod som kan skilja mellan
Ond och god

Som axlar detta ok och inte räds att spilla eget blod

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1