Onsdag 5 oktober

5. Mitt land

Det finns en längtan inom mig som vill ha mer
Hindra det förfall som runt mig sker
Någonting inom mig finns bara här
Sjö och berg och mark jag håller kär

Min längtan så mycket varmare än glöd
Jag ska älska denna sfär tills jag är död
Jag håller dig för evigt där jag bor
Min kärlek till mitt land den är så stor

Se det land jag älskar så djupt inom mig bär
Det land jag ärvt av fäder för evigt stolt jag är
Ja, se det land han älskar så djupt inom sig bär
Det land han ärvt av fäder för evigt stolt han är

När vintern lagt sitt täcke över mark
Nordanvinden piskar kölden stark
Kung Bore över landet sakta tär
Gör mig lycklig bara att få vara här

Jag slåss ju för min rätt att få finnas till
Att öppet visa stolthet när jag vill
Över riket hela arvet gul och blå
Så stark som mina fäder ska jag stå

Vissa söker lyckan högt i skyn
Andra tar upp kampen djupt i dyn
Vissa sjunger sånger om igår

Meddans andra de tappra där de står

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1