Torsdag 29 september

5. Med gult gehäng på blått

Lyssna till en saga om en kung som aldrig vek
Sluta upp att bara klaga, gå till kamp mot list och svek
Ser du ryttaren där på hästen? Han med gult gehäng på blått
För hans ord så tvanna fästen, fortsatt kamp har ni förstått?

Och fortsatt kamp för gult gehäng på blått
Och fortsatt kamp, har ni förstått?

Mörka moln på himlen skockas
Mörka krafter stormar an
Nedanför för fanan där den plockas
Med kung Carl som hövitsman

Lyssna till en saga om en kung som aldrig svek
Sluta upp att bara klaga, gå till kamp mot list och svek
Ser du ryttaren där på hästen? Han med gult gehäng på blått
För hans ord så tvanna fästen, fortsatt kamp har ni förstått?

Mörka moln på himlen skockas
Mörka krafter stormar an
Nedanför fanan där ni plockats
Med kung Carl som hövitsman

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1