B1. Engelbreksmarschen

Tågom fram uti striden för vårt fädernesland,
mot förtryckarnas skaror, med svärdet i hand,
och mot nordiska folk ännu i frihet skall le,
ty åt oss himlen seger skall ge.

Tågom fram för vårt land, att med svärdet i hand
ifrån fjällar till strand lossa träldomens band,
att med svärdet i hand lossa träldomens band,
tågom fram för vårt färdenesland!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1