A9. Hurra för nordens länder

Hurra för Nordens länder, dess skogar, sjöar, fjäll,
dess björkbeklädda stränder, vars anblick gör mig säll.
 
Frid vare i dess bygder, förnöjsamhet och flit.
Hurra för gamla Sverige, Hurra för Nordens länder,
Hurra hurra.....
 
Så vilja glatt vi sjunga och gjuta med friskt mod,
de gamla som de unga, för Sveriges väl vårt blod.
 
Må städs vårt hjärta klappa, för kung och fosterland
och ingenting förslappa, så kära fasta band!
Hurra för gamla Sverige, hurra för Nordens länder,
Hurra hurra...

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1