Lördag 25 maj
  • Söndag 10 juni
    Njord har nyligen börjat inspelningen på sitt kommande album. Man kan följa inspelningen på deras studio-blogg. De har även låtit oss ta del av två covers inspelade tillsammans med Mjölner. Dessa kan ni ladda ner på mp3-sektionen.

    Till Njords studio-blogg
    Ladda ner låtar
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1