Måndag 15 april

  • Måndag 23 februari

    Idag sker den officiella sammanslagningen av Valhalla-radio och Vikingarock.se. Radion kommer numera att gå under namnet Vikingarock.se Valhalla-radio. Vi hoppas att detta kommer att gynna er besökare och lyssnare genom att all information finnas samlad på en plats. Radiosidan kommer att uppdateras fortlöpande under veckans gång.


Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1