Söndag 14 augusti

Kuggnäsfestivalen kommer att hållas 31 juli-2 augusti i år.

Följande band är klara för festivalen:
Pitbullfarm, Völund Smed, Blå Brigader, Kareliaani, Hooligan UK, Citizen Keyne, Selbststeller, Folkhem, Buffelbinx, Vallgatan, Njord, Heidrun, Heroes, Kombatants, Enhärjarna och Frusen Tid.

Läs mer på Kuggnäsfestivalens hemsida

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1