Lördag 25 juni

Kuggnasfestivalen 2006 - Karolinerna - Bedrövelsens Tidevarv

This video requires the free Flash plugin.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1